Založ si blog

Vždy, keď idú vianoce, väčšinou tu trkoce

Veľa ľudí ma oslovuje a pýta sa práve na vianoce, čoby sviatok veriacich. Lenže otázka, ktorú by si tu mali položiť nie je: sláviť, či nesláviť vianoce, ale opýtať sa samého seba: Prečo sa na ne pýtaš? Čo naozaj hľadáš? Chceš len ďalší názor? Alebo sa chceš zbaviť strachu, že prídeš o vianočný stromček, či darčeky? Bojíš sa povedať pravdu o vianociach rodine? Bojíš sa pravdy samej? Čo naozaj chceš, keď sa na ne pýtaš? Chceš skutočnú pravdu o vianociach? Potom si musíš osobne prečítať Písmo, lebo všetko, čo nám Boh sláviť ako sviatky prikázal nájdeš práve v ňom. Len tak nebudeš musieť prežívať muky zo zbytočných výčitiek svedomia, ani hanbu z nepoznania Písma v prípade, že si veriacim. Nad čím by sme sa v súvislosti s vianocami mali naozaj zamyslieť je táto nepohodlná pravda:

Boh vianoce naozaj nikdy sláviť neučil, neprikázal a preto tvrdenie, že sú prikázaným Božím sviatkom veriacich,  je rúhanie. Smutným paradoxom je, že práve veriaci katolicizmu vedia o vianociach z pohľadu Písma a Jeho tradície, najmenej. Sú moje slová tvrdé? Vôbec nie, čo hneď aj dokážem. Tvrdím iba pravdu Písma, že vianoce nemajú absolútne žiadnu Božiu, t.j.biblickú autoritu a preto ich neslávenie v kostoloch, žiadnou povinnosťou a preto ani žiadnym hriechom, pre žiadneho človeka na svete nie je. Inou pravdou je, že sa za ich oslavou skrýva iný fakt, o ktorom som už písala a vysvetľujem v kurze Viera.

Áno, vianoce sú jednou z najväčších a zdôrazňujem ľudských, t.j. ľuďmi založených tradícií na svete. Presne tak ako aj oslava narodenín, či menín. Ale stále tu platí biblický fakt – a viera nikdy nepopiera fakty, že vianoce žiadnym Bohom prikázaným sviatkom nikdy neboli a nie sú. Prečo? Lebo narodením a zdôrazňujem človeka Ježiša Krista, sa splnilo proroctvo Boha o príchode Spasiteľa a Vykupiteľa ich duší na svet, dané ľudstvu ešte v knihe Genezis a to 4000 rokov pred Ježišovým narodením. Ďalším faktom, ktorý pravá viera nikdy nepoprie je, že Ježiš bol nielen dokonalý človek, ale aj Boh v tele, osobne prítomný vo svete. A to znamená, že je tu diametrálny rozdiel medzi človekom Ježišom a Bohom v tele človeka. Ježiš Kristus bol oboje. P.S: tu máš dôkaz, že trojica, ako ju učí katolicizmus, je nezmysel.

Ľudská tradícia vianoc teda uctieva iba ono narodenie človeka Ježiša Krista, úplne ignorujúc realitu splneného proroctva. I keď sa to v kostoloch číta, nevenuje sa tomu žiadna pozornosť a veriaci sú takto zvedení do oslavy človeka Ježiša Krista, čo je hriech proti 2. Božiemu prikázaniu, ktoré jasne hovorí, že akákoľvek úcta akémukoľvek stvoreniu spôsobom, aký patrí iba Bohu, je rúhaním a to Boh bude trestať až do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo Boha nenávidia. Každý, kto aspoň desatoro pozná, mi dá za pravdu. Narodením človeka Ježiša Krista Boh svoje prikázania vôbec nezrušil, čo Ježiš sám, už čoby Boh v tele, dokazuje pri vyučovaní apoštolov, zástupov, aj v chámoch. A práve tieto fakty Písma veriacim v kostoloch vysvetľované nie sú, čo nie je náhoda.

V Ježišovi Kristovi však prišiel na svet a fyzicky prebýval Boh osobne: Emanuel – Boh s nami. A naozaj sa nenarodil v decembri. Aj toto je proroctvo, ktoré sa Ježišovým príchodom naplnilo a ktoré ľuďom vysvetľované nie je. Aj toto sú nepopierateľné fakty Písma a viery. A ten istý Boh, nám v tele Ježiša Krista prišiel ukázať nielen to, ako sa má a bude správať Boží Syn, ale aj jasný spôsob, kedy aj ako sa smrteľný človek môže vrátiť do pôvodného Božieho plánu – do Božieho synovstva. Apoštol Pavol totiž píše pravdu, keď hovorí: „Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva.“ Čo im to chýba? Čo je to Božia sláva? Duch Svätý. Všetkým chýba práve toto otcovstvo Boha – dôkaz, že sú naozaj Božími Synmi a tým je len Duch Svätý. Adamovým hriechom predsa ľudstvo stratilo čo? Plnosť Ducha Svätého – stratili Božie synovstvo. To preto až do narodenia Krista, nevidíme na zemi žiadneho Božieho Syna. A kedy Boh dokazuje, že je človek Ježiš Božím Synom? Až pri Ježišovom krste ponorením v Jordáne, keď na človeka Ježiša, vystupujúceho z vody, zostupuje Duch Svätý a z Neba zaznieva hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Kedy teda Boh potvrdí vôbec niekoho za Božieho Syna? Až keď ten človek naozaj prijme Božieho Svätého Ducha. Neexistuje žiaden iný spôsob. Sú takými všetci veriaci? Nie, veď apoštol Pavol svedčí, že všetkým chýba práve Duch Svätý. Sú Božími Synmi katolícki veriaci? Zatiaľ nimi nie sú, lebo zotrvávajú vo falošnej cirkvi a sektárstvo Boh zakazuje, čo dokazuje znova apoštol Pavol v liste Galaťanom. A od Krista ich odťahuje aj pápež tvrdením, že osobný vzťah s Kristom je nebezpečný, ignorujúc FAKT, že každý veriaci osobný vzťah s Kristom mal. Bohužiaľ to väčšina katolíkov ani len netuší, lebo ich oklamali, že Ducha Svätého prijímaš tak, že to povieš. A nevadí im ani fakt, že takýmto spôsobom neprijal Ducha Svätého ani Ježiš po svojom krste. Ak sa nič také nestalo pri Ježišovom krste, máme tu jasný dôkaz, že sú všetci podvedení. Aby si ľudia mohli rodinné sviatky, zvané vianoce, užívať naozaj slobodní od zbytočných a nezmyselných výčitiek, možno len viac zvedaví, či túžiaci po pravde, pozrime sa na dve správy.

Začnem zlou správou: vianocami ľudia poväčšine zakrývajú iba modloslužbu bôžikom zvaným „brucho“ a „žiadostivosť“. Nik z nich sa totiž na údajné sviatky narodenia Spasiteľa vôbec nepripravuje duchovne, ale iba telesne: zháňaním darčekov, hystériou upratovania a varenia. Až nakoniec idú na ľuďmi prikázanú spoveď, ktorú Boh nikdy neustanovil a neprijíma. Ak by bol v ich živote na prvom mieste Kristus a Jeho zámer spasiť ľud a naplniť ho Duchom Svätým, boli by vianoce úžasnou tradíciou, skutočne oslavujúcou Spasiteľa Ježiša Krista. Lenže práve tento Boží zámer nezaujíma nikoho a to ani na vianoce. A preto ani neprítomnosť Ducha Svätého v nich, žiadnemu veriacemu neprekáža. Alebo nie až tak, žeby sa radšej zháňali za mannou – Božím Slovom a Jeho náukou, či za znovuzrodením. O tom im však kňazi falošného kultu ani len nemuknú, lebo by museli priznať, že katolícka viera je pascou pre duše a cestou do ohnivého jazera – do zatratenia. Boh to v Písme učí jasne a jej vodcovia to vedia, preto ľudí práve v dnešných časoch tak veľmi, a aj biskupskými listami vyzývajú, aby čítali Písmo. Oni sami sa pravdu povedať boja, lebo by tak museli priznať aj fakt, že veriacich celé roky podvádzajú a nehanebne si za svoju lož nechávajú platiť.

A teraz si predstav si, že si Boh a vidíš, ako ľud, za ktorý si zaplatil krvou, ustavične žije a slúži len bruchu a mamonu. Čo by si si o nich asi pomyslel? Veru veľmi pravdivo povedal Boh o takých ľuďoch v knihe Genezis, keď prehlásil: „Je mi ľúto, že som človeka vôbec stvoril, lebo všetky myšlienky jeho srdca sú od narodenia len samá negativita a zlo.“ Uvedom si, Boh toto prehlásil nie o všetkých, ale len o tých, ktorí v časoch Noeho, žili oddaní rovnakej márnosti ako ľud dnešných čias. Nepovedal to však o Neomovi ani jeho rodine. Zamysli sa nad tým. A aj nad ďalším proroctvom Písma: čo budú títo bruchom a mamonom zotročení ľudia robiť v momente, keď sa dostaví proroctvo 6.poľnice – 3.svetová vojna a po nej nástup Antirkista, posledného finančného systému sveta (znak šelmy), veľké súženie a ďalšie proroctvá, prorokované pre naše časy? Čo asi budú potom títo ľudia robiť? Písmo hovorí, že budú pokračovať vo svojej zlobe a ustavične sa len rúhať; presne ako robili doteraz. Koľký nerozum a to iba preto, že im doteraz pravdu nik nepovedal. Len preto je ich bohom brucho a hanba, nie Duch Svätý je ich slávou.

Teraz dobrá správa: Nikto z nás za nikoho iného veriť, ani prijať náuku Božieho Slova, ani Ducha Svätého nemôže. To môže každý len za seba. A Boh sa nemýli: spasených bude málo, nie veľa. Veru, kto si ako ustelie, tak bude aj večnosť prežívať. Lenže, aby všetky duše, hladné a smädné po spravodlivosti, pravde a istote naozaj netrpeli hladom ani smädom, a ani zbytočnými výčitkami svedomia, či pocitmi viny, je im už odteraz ponúknutý dar spásy aj náuky Božieho Slova a proroctiev Písma. Preto pozývam všetky matky a otcov, synov aj dcéry, starcov aj mladíkov, aby zanechali počas sviatkov telesné starosti a aspoň raz prežili vianoce prípravou svojích duší na druhý príchod nášho Pána a svojim potomkom zanechali skutočné duchovné dedičstvo. Ako? Prihlás sa do kurzu, aby si mal pravé poznanie o Božom pláne spásy a mohol na splnenie najbližších proroctiev pripraviť seba, aj svoju rodinu. Nerozjímaj viac nad už aj zmŕtvychvstalým Spasiteľom, ale nasleduj vzkrieseného, Živého, Všemohúceho, Jediného Boha a Pána, Ježiša Krista skutočne a buď príkladom pre všetkých rovnako ako bol On.

Lebo posledné časy sú práve teraz!

Eskalácia v Jeruzaleme môže viesť k ďalšej Izraelskej vojne

27.04.2021

Je dôležité pochopiť, že tento časový harmonogram je podobný tomu, ako rástlo napätie v roku 2014 a v ďalších cykloch, ktoré viedli k napätiu v Gaze a Jeruzaleme. Problémom však je, že poslednou udalosťou 5.poľnice, v ktorej sa teraz ľudstvo nachádza, je práve ozbrojený útok na Izrael, ktorý ľudstvo vovedie do prorokovanej 3.svetovej vojny – vojny 6.poľnice [...]

Izrael sa pripravuje na útok na iránske jadrové zariadenia

12.03.2021

Izraelský minister obrany Benny Gantz uviedol, že Izrael aktualizoval svoj cieľový zoznam a pripravuje sa na útok na iránske jadrové zariadenia, ak svet (rozumej OSN) nebude konať tak, aby zastavil iránsky jadrový rozvoj. Izrael našiel v Iráne množstvo cieľov, ktoré by v prípade útoku spomalili jeho jadrový rozvoj. „Ak ich svet zastaví skôr, je to veľmi dobré,“ [...]

Čínske stierače výterov corony môžu byť škodlivé

26.01.2021

Aké bezpečné sú výtery z nosa a hrdla, ktoré sa už celé mesiace používajú na vykonávanie testov na coronu? Belgický denník Het Laatste Nieuws mohol sledovať záznamy z testu bezpečnosti, z ktorých vyplýva, že už jediný stierač môže byť zdraviu škodlivý. (foto: belgický denník De Morgen) Pri type stierača od veľkého čínskeho výrobcu, ktorý predáva pod značkou [...]

Nikanor Melia

EÚ zaplatila kauciu za prepustenie hlavného predstaviteľa gruzínskej opozície z väzby

08.05.2021 21:42

Toto gesto pritom Európska únia označila za "dôležitý krok k ukončeniu politickej krízy v Gruzínsku".

Nicola Sturgeonová / Škótsko /

Stúpenci nezávislosti Škótska získali väčšinu v miestnom parlamente

08.05.2021 20:26

To im dáva priestor na presadenie referenda o vystúpení zo Spojeného kráľovstva. To však nechce pripustiť britský premiér Boris Johnson.

Miloš Zeman

Zeman vymenoval 17 nových generálov, je medzi nimi i rektorka Univerzity obrany v Brne

08.05.2021 19:31

Rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová sa stala iba treťou generálkou českých ozbrojených síl.

taliansko alpy lavína helikoptéra záchrana

Pri páde lavín vo Francúzskych Alpách zahynulo sedem osôb, jednu ženu sa podarilo zachrániť

08.05.2021 18:34

Husté sneženie z posledných dní cez víkend vystriedali vyššie teploty, francúzske úrady preto už v piatok varovali pred obzvlášť vysokým lavínovým nebezpečenstvom.

zuzliak

Veriaci by mali mať odvahu usvedčovať falošné systémy viery všade, kde tieto odporujú Bohu klamaním a zvádzaním ľudí.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 14
Celková čítanosť: 30643x
Priemerná čítanosť článkov: 2189x

Autor blogu

Kategórie