Založ si blog

Volebná príručka pre vládou podvádzaný ľud.

Poznáte príslovie: Aký otec, taký syn? Dovoľ mi pripomenúť ešte dve ďalšie, nazvime ich predvolebné: Aký je kráľ, takí sú aj jeho služobníci. Aký je kňaz, taký je aj ľud. Prečo ich spomínam? Nuž, onedlho nastanú vo svete veľmi veľké zmeny a aj jedna, veľmi podstatná zmena vlády – hovorím o svetovej vláde. Nebojte sa, nebudem vás pohoršovať ničotnou analýzou politických strán.Len som si dala námahu vyhľadať tisícročiami overenú pravdu o skutočnej histórii ľudských vlád a kráľov (dnes ich nazývame ajprezidenti, poslanci, či politici) a ich kompetencii vládnuť, lebo ich hry na tróny už onedlho a naozaj nadobro skončia. Keďže najstaršie a prvé pravdy o kráľoch a ich vláde opisuje Písmo, dovoľte mi začať Božím spôsobom vedenia človeka. Veď ma už len zneste. Väčšina ľudí totiž nepozná históriu ľudských dejín a preto nevie, že Boh nikdy kráľa, cisára, ani prezidenta, či iného politického vladára pre svoj ľud nechcel. Poviem to hneď a otvorene: politika nikdy Božím nástrojom vlády nebola a nie je. A vôbec nie je pravdou, že človek si môže zvoliť len spomedzi dvoch ziel. Boh má totiž pre každého z nás – a už celé storočia – množstvo ďalších možností, len sme o nich nevedeli.

Nemám v úmysle vyvolať ani občiansku neposlušnosť, ani vzburu. Iba ukázať mnohým na jedno nádherné, pokojné a skvelé východisko z predvolebného zmätku sľubov, intríg, nepokoja a zbytočného marketingu a osočovania všetkých, ktorí sa nazývajú poslancami, či politikmi, ale dodnes dokázali len jedno: že ľudí, ani krajinu a mnohokrát ani seba samých viesť (rozumej ovládať, či kontrolovať v záujme všeobecného blaha, bez kompromisov) nevedia. Teraz poďme k dôkazom, či to, čo som napísala je naozaj pravda. Už v Starom Zákone, keď Boh vyvádzal svoj ľud z útlaku Egypta, opakoval politickému diktátorovi a otrokárovi – faraónovi, aby prepustil Jeho syna (dôkaz Ex 4,23). Dôvodom prepustenia mala byť vláda syna s Otcom na zemi, nie zotročenie otrokárom. Čo tu vidíme? Že Boh utláčateľov, faraónov, diktátorov atď., skrátka žiadnych nespravodlivých, či krutých vládcov pre ľud na zemi nikdy nechcel. Zamysli sa nad tým a hneď vidíš, že hľadanie si práce, či mizerná mzda, kadejaké tzv.podpory a dávky, či dôchodky nikdy nebola a nie je Božia vôľa pre nikoho z nás. Prečo? Lebo Boh má hojnosť a prosperitu, ale len pre svoje deti, už dávno má pripravenú (dôkaz Ef 2,10). Prečo je potom toľko ľudí nezamestnaných? Lebo sa odcudzili Bohu – stali sa otrokmi systému. Toto je nepohodlná pravda, ale je to fakt. Keď sa vrátia k Otcovi, budú mať práce nadostač a dôkazom toho je Lk 15,17-20.

Ďalší dôkaz. Už krátko po smrti prvorodených v Egypte, ako odpovedi Boha na útlak a bezbožnosť politického vládcu Egypta, vidíme Božieho syna – ľud Izraela – ako ide po púšti do Zasľúbenej zeme, a to so všetkým zlatom a striebrom otrokára. Tým, ktorí Ho poslúchli, dáva nielen slobodu od otroctva, ale aj všetko bohatstvo jeho utláčateľov. A Boží ľud je po púšti vedený kým? Bohom osobne (dôkaz Ex 13,21-22; Ex 12,17). A nielen to. Je to Boh, kto dokonale pozná potreby svojho ľudu a preto ho vedie a určuje, kedy sa má vydať na pochod, kedy sa má utáboriť, aby si oddýchli (dôkaz Nm 9,17-18) a dokonca ho aj osobne chráni (dôkaz Ex 14,19-20). Prečo Boh vedie a chráni svoj ľud osobne? Lebo je jeho Otcom. To, čo nám už na prvých stránkach Písma Boh zjavuje je, že Jeho zámerom bola rodina, nie politická vláda, ani politicko-náboženská inštitúcia zvaná katolícka cirkev. Ak si ešte stále niekto myslí, že Boh neexistuje, je ďaleko, krutý, alebo nevie, čo sa s obyčajným človekom deje, prinajmenšom sa fatálne mýli. Človek takto pomýlene zmýšľa iba preto, že otcom a matkám tzv. moderná spoločnosť diktuje zanechávať rodiny napospas kadekomu a kadečomu pre „prácu“ – v pravde hrdlačiť na tom, aby bohatli tí, čo ich tzv. pracovnými zmluvami iba utláčajú a nezriedka aj vykorisťujú. Cieľom celého tohto nezmyslu systému je, aby človek nemal čas na nič iné – hlavne nie na Boha a vieru. Aby nepremýšľal a nepochopil pravdu.

Aká je teda pravda o ľudských kráľoch a vladároch? Keď sudca a prorok Samuel ako otec zlyhal v tom, aby svojím synom odovzdal vieru, akú sám mal, ľud za ním prichádza a vyžaduje, aby Samuel nad Izraelom ustanovil za vládcu kráľa, presne tak, ako mali okolité, pohanské národy. Keď Samuel pre túto hriešnu žiadosť ľudu pred Bohom narieka, Boh mu odpovedá jasne a jednoznačne, že ľudský kráľ nie je Božia vôľa pre človeka a nikdy nebola (dôkaz 1Sam 8,7-9: A Pán povedal Samuelovi: „Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi. Podobne, ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe. Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorni a vylož im právo kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať!“).

Podobnosť s realitou dnešných dní nie je vôbec náhodná. I povedal: „Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať:

 • 1Sam 8,11 – zotročenie synov v tzv. ozbrojených silách, špeciálnych jednotkách… krajiny (alebo vojskách EU, NATO, ale aj zotročenie teroristickými skupinami).
 • 1Sam 8,12 – zotročenie synov službe smrti – výrobou zbraní a to aj hromadného ničenia, jedov zvaných postreky na obilniny, genetická modifikácia potravín, liekov atď.
 • 1Sam 8,13 – vrátane obchodu s bielym mäsom, deťmi, aj mentálne ponižovanie žien na „domáci spotrebič“ nespravodlivými rozdielmi v plate a pri hľadaní práce.
 • 1Sam 8,14 – vrátane zrušenia suverenity štátu (ústavou EU), strata dedičného majetku, práce, slobody vo finančnom zabezpečení. Slobodu nahrádzajú dôchodky, príspevky, podpora štátu, ale podľa vzoru vláda.
 • 1Sam 8,15 – zotročenie nespravodlivými daňami.
 • 1Sam 8,16 – vrátane obchodovania s narkotikami a postupné zanedbávanie starých a chorých, vedúce do zákonov o tzv. pomoci eutanáziou atď.).
 • 1Sam 8,17– Zotročenie celého národa zákonmi a nariadeniami a daňami v prospech vlády, nie ľudu. V tomto útlaku ľudí pomáhajú vládam práve falošné systémy viery a budú tak konať až do druhého príchodu Ježiša na zem.
 • 1Sam 8,18 – strata Božej priazne, ochrany a pomoci ako následok opovrhnutia Bohom.

Netreba nám chodiť ďaleko, aby sme si uvedomili, že to všetko je nielen pravda, ale aj dnešná realita. Koľkí z našich starých mám a otcov, slúžili ako slúžky u pánov na hradoch, zámkoch a kaštieľoch? Koľkí naši dedovia slúžili ako vojská v zahraničných oddieloch? Právo prvej noci pozná Slovensko tiež veľmi dobre, rovnako tak aj znárodňovanie majetku, či prenasledovanie komunistami, katolíckymi dogmami, zotročovanie nevymožiteľnosťou práva a šialenými poplatkami za súdy, ustavičné zvyšovanie cien a daní, hanebné zmluvy a podmienky práce vo firmách, privysoké dane, ktoré nielen slovenská vláda používa na financovanie vojenskej politiky OSN a EU – zabudla som na niečo? A do toho falošný náboženský systém, ktorý tvrdí, že treba mať v politike kresťanov, aby hájili záujmy kresťanov, ale ktorý podporuje zneužívanie detí tzv.duchovnými a namiesto ich exkomunikácie ich len pošle do veľmi dobre plateného dôchodku. 

Zamysli sa: Ľud, ktorý zažil obrovské zázraky v Egypte, ktorému Boh dal všetky poklady Egypta a ktorý On sám sýtil, napájal a chránil po celých 40 rokov na púšti tak, že medzi nimi nebolo chorého, ani noha nikomu neopuchla, a ktorý ich priviedol do Zasľúbenej zeme presne tak, ako im sľúbil, opovrhuje takou obrovskou láskou a dôkazmi hodnovernosti Boha! Koľká hlúposť a my sa jej voľbami dopúšťame dodnes! Namiesto vďačnosti a pochopenia príkladu z minulosti, sa aj dnešný Boží ľud hlúpo opičí po okolitých národoch a volí si za vládcu smrteľníka (pozri 1Sam 8,5). A pretože nielen politici, ktorí hlásajú, že sú služobníkmi národa, ako aj tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú Božími služobníkmi, nimi nie sú a slúžia iba mamonu, machináciám a vlastným záujmom, ľud Boha nepozná, ani nepoznáva a preto si žiada mať nad sebou politického vodcu presne tak, ako majú okolité národy. Uznajte, že sme dodnes zo všetkého, čo už o histórii ľudstva a tzv.civilizáciách vieme, naozaj nič nepochopili, a nič sme sa ani nenaučili. Ľudia dnes opovrhnujú Bohom rovnako, ako v časoch Starého Zákona a volia si rovnako úbohých kráľov a vladárov presne tak, ako všetky tzv.civilizácie, ktorých už niet.

Teraz ma mnohí katolíci a tzv.pravoverní napadnú, že Biblia učí podriadiť sa vyššej moci. Áno, učí, ale iba v prípade, že sa táto podriaďuje Bohu. A ten istý Boh nám zakazuje poslúchať vladára, ktorý núti konať proti Bohu. Pozrime sa teda, či falšujem Božie Slovo ja, alebo tí, čo ho falšujú zámerne: Aby som dokázala pravdivosť toho, čo som povedala ako A, teraz poviem aj B. V liste (Rim 13,1-7) naozaj čítame, že sa máme vyššej moci podriadiť, lebo ona je Božou služobníčkou. Už tento názov ukazuje, že Boh politické vlády nikdy nechcel iba toleroval – že je nad nimi On sám – a aj oni majú slúžiť Bohu. Tolerovať neznamená chcieť niečo. Tolerovať vládu znamená, že ju Boh nechce, iba ju použije ako výchovný nástroj pre svoj odbojný a neposlušný ľud, presne ako rodičia trestajú neposlušné deti. Ale Boh politických vládcov nikdy nechcel. Tu je teda jasný dôkaz, že vlády neslúžia ľudu, ale Bohu ako nástroj výchovy neposlušných Božích detí. Takto má útlak ľudu jeho vládou priviesť ľud k pokániu a Bohu, rozumej do hojnosti Božieho požehnania. Dôkaz:

Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“ (Mk 10,29-31)

Ako vidíš, Boh nechce, aby sme ostali márnotratnými synmi, ktorí sú najatí, aby pásli svine na hospodárstvach bezbožných, ani aby sme márne túžili po strukoch (rozumej podporách a dávkach), ktoré žerú svine, ktoré márnotratní musia pásť a ktoré im aj tak nik nedáva (viď Lk 15). Odkaz je: Spamätaj sa, vyznaj hriech, čiň pokánie a budeš mať jedla aj práce nadostač a vráti sa ti aj dedičstvo. Odporuje tu teda apoštol Pavol Bohu, ktorý v Starom Zákone hovorí, že ak si ľud nad sebou žiada kráľa – rozumej politika, opovrhuje Ním samotným? Práve naopak! Iba Božiu vôľu potvrdzuje. Zákon je totiž iba vychovávateľom do času – rozumej: Starý Zákon nás vychováva, ako nestratiť hojnosť. To je dôvod, prečo Boh ľudské vlády na istý čas – len do svojho druhého príchodu na zem, toleruje. Keď sa Ježiš vráti, skončia nadobro nielen ony, ale aj armáda, náslie, aj dane.

Dovoľ mi otázku: Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom – politickou vládou – nepočujete zákon? 

Celý Starý Zákon nás učí, že králi, vladári a tzv. štátny aparát bude ľud iba zotročovať v prípade, že bude ľud bezbožný. Presne to sa deje už celé stáročia. Zodpovednosť je obojstranná: ak je vláda bezbožná, či skorumpovaná, je to preto, že je taký vzťah národa k Bohu. Nič nové pod slnkom. Takto je nám vládou iba nastavené zrkadlo nášho správania sa a vzťahu k Nemu. Uvedom si: Čím bezbožnejší je ľud, tým podlejší je vládca, aby človek pochopil svoj omyl a kajal sa. Preto Boh bezbožných ešte nachvíľku toleruje, ale onedlho budú vydávať počet zo svojho šafárenia presne tak, ako každý človek. 

Izraeliti neboli z egyptského útlaku oslobodení preto, že trpeli, ale aby pochopili, že sú určení byť vládou na zemi (dôkaz Ex 4,23). Uvedom si: ľudské vlády a vladári tu nie sú na to, aby slúžili ľudu. Preto od nich pomoc nečakaj. Tá príde vždy len od Boha. Ježiš nás to učí jasne: vlády slúžia Bohu a Jeho záujmom je spása duší – záchrana ľudí z ich biedy a utrpenia. Boh to jasne skrze apoštola Pavla hovorí v liste Rimanom (dôkaz Rim 13,4). Všimni si dobre, že Boh človeku nikdy vládnuť nad iným človekom nedovolil. Boh dal od počiatku človeku vládu len nad zvieratami, rybami, vtáctvom a zemou, ale nikdy nie nad človekom. Pochop: dušiam vládne DUCH, nie telo a človek je duch v tele. Tento fakt Boh dokazuje aj v momente, keď Samuelovi hovorí, že ľud opovrhol Ním, ako svojím jediným, spravodlivým Kráľom. Stručne povedané, všetko stvorenie má slúžiť Bohu – byť vládou na zemi ako je Boh vládcom v nebesiach a ak to nerobí, Boh dopúšťa bezbožných vládcov a nespravodlivé zákony, aby nám zopakoval, čo sme si nevšimli. Ako trest za odmietnutie Osoby Boha, ohlasuje Ježiš ľudu právo kráľa, ktoré Samuelovi prikazuje ľudu vysvetliť. Z uvedeného je jasné toto: Ako nie všetko, čo je na letisku je lietadlo, tak nie všetko, čo sedí v chráme je kresťan a ani nie všetko, čo je minister, či politik, je služobník ľudu. 

Tzv.demokratické voľby v dnešnej dobe sú jednoznačne diablov nástroj – nie Boží. Dôkaz: Už prvého kráľa Izraela vybral ľudu Boh. Keďže bol bezbožný, nahradil ho Dávidom. Republiky a diktatúry a voľby ich vodcov však prišli až oveľa neskôr – s Grékmi a Rimanmi (bezbožnými pohanmi). Kto pozná históriu vzniku týchto dvoch impérií, vie prečo. V Novom Zákone, keď Satan pokúšal Ježiša, ukázal mu v jeden moment všetky kráľovstvá zeme (všetky krajiny sveta). Nie je zaujímavé, že podstatou a skutočným vládcom národa je vždy buď Boh, alebo diabol? Písmo totiž hovorí:

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ (Lk 4,5-7).

Všimol si si, kto v skutočnosti dáva moc a slávu a akému vladárovi? Tomu, ktorý sa diablovi pokloní. Je to tam čierne na bielom, však? Uvedom si, čo Satan Ježišovi ponúkol – aby sa stal politickým vládcom sveta – Antikristom. Ale s podmienkou, že uzná Satana za BohaA je faktom, že Antikrist bude posledným, svetovým diktátorom – predstaviteľom jednotnej svetovej vlády (globálnej). Jeho koaličným (náboženským) partnerom bude Falošný prorok – posledný pápež katolicizmu (dôkaz Zjv 13 a Zjv 17). 

Uvedom si, že vládcovia a tzv. reprezentanti národov vo svetových vládach, konajú a volia napzaj proti vlastným krajinám a aj proti Izraelu, čím privádzajú zlo na všetkých. Izraelu totiž Boh prisľúbil nadmieru viac, než len absolútnu ochranu a pomoc (dôkaz Ex 23,20-22). A Boh svoje slovo plní dokonale a rýchlo na zemi. Dobre si prečítaj, čo Boh Izraelu sľúbil. Prečo? Slovensko a nielen ono, dnes v rade OSN volí proti Izraelu a to v tvojom mene, občan Slovenskej Republiky. Nemýľ sa, aj toto je forma antisemitizmu – tu sme všetci zodpovední. Takto ich krv padá na ruky všetkých. Takto títo tzv. predstavitelia národa svojím hlasovaním proti Izraelu privádzajú kliatbu Boha – trest, chudobu, otroctvo a nešťastie na teba, čo toto čítaš, aj na celý národ.

Nádherný príklad ako si zvoliť zástupcu je v liste Hebrejom: Zamyslite sa nad Ježišom, Apoštolom aj Veľkňazom nášho vyznania. Prečo? Aby si videl, zažil a pochopil, že Ježiš všetko, čo povedal aj konkrétne dokázal a dokazuje dodnes konkrétnymi skutkami. Robia toto apoštoli politických strán, ktorých kázne pred voľbami počúvaš? Alebo len tebe nasľubujú, čo po voľbách k sebe nahrabú? Ježiš nás učí úžasnej múdrosti: nenasledovať pokrytcov. Takže nech sa nik neurazí ak poviem, že kto nesplnil to, čo sľuboval, toho nasledovať, rozumej dávať mu hlas, nemožno. Ale ani nadávať na nich nie je múdre, lebo také správanie neosoží nikomuIgnorovanie a opovrhovanie Bohom voľbou politického vladára, skutočnú prosperitu života, ani pokoj, ani slobodu nikdy neprinieslo a už ani neprinesie. Práve naopak. Boh nám však aj tu dáva riešenie a tým je síce nepopulárne, ale nevyhnutné pokánie (dôkaz 1Sam 12,19). Až potom sa aj na nás splní prisľúbenie pomoci a ochrany, ohlásené prorokom (viď 1Sam 12,20-25).

Preto počas najbližších volieb uplatni svoje právo skutočne kráľovsky a tentokrát voľ jediné, správne riešenie – Kráľa kráľov – Ježiša Krista, ktorý sa už onedlho vráti na zem, aby zosadil všetky ľudské vlády a nastolil svoje kráľovstvo, ktorého vláde nebude konca (dôkaz Dan 2,44Dan 7,9.13-14.27Zjv 20,4). Kto si myslí, že neviem, čo hovorím, nech pozoruje tieto znaky:

 1. Onedlho je tu trúbenie 6. poľnice s ňou nástup 3. svetovej vojny, v ktorej zahynie 1/3 ľudstva! Je to proroctvo Boha a ty to na vlastné oči uvidíš a zažiješ.
 2. Taktiež dôjde k podpisu mierovej zmluvy medzi Izraelom a Palestínou. Je všeobecne známe, že USA usiluje o jej podpísanie už tohto roku, ešte pred májovými voľbami v USA. V deň podpisu tejto mierovej zmluvy začne posledných 7 rokov do druhého príchodu Ježiša Krista na zem.
 3. Brexit je prorokovaný tiež, takže Anglicko sa od EU naisto oddelí.
 4. Potom nastane zmena vo vládach – EU bude zredukovaná na 10 štátov. Spomedzi nich povstane Antikrist a keď sa dostane k moci, troch vládcov z tých desiatich zničí, lebo proroctvo hovorí jasne, že svetová vláda bude mať 7 kráľov (rozumej vladárov). On osobne sa postaví v 3. Jeruzalemskom chráme, ktorý bude onedlho postavený a vyhlási sa za Boha.
 5. To bude moment začiatku Veľkého Súženia, o ktorom Ježiš prorokoval, že bude takým veľkým súžením, akého nebolo od stvorenia sveta a už ani nebude.
 6. V ten deň nastane neuveriteľné prenasledovanie Židov od Samárie ako aj skutočných kresťanov po celom svete.
 7. Nato nastane čas znaku šelmy (666) – nový ekonomický systém a nástup jednotného svetového náboženstva (pripravovaný ekumenizmom).
 8. Kto sa odmietne klaňať Antikristovi a prijať jeho znak na pravú ruku, či na čelo, bude zabitý na príkaz posledného pápeža katolicizmu (dôkaz Zjv 13)- indícia identifikácie jeho osoby je: Peter Rímsky. 

Si poslanec, či politik? Spamätaj sa, kým je čas! Neklam seba samého, že budeš kdesi spokojne sedieť v nejakej vláde a bohatnúť na úkor ostatných, alebo užívať dôchodok, či dovolenku. Nič také sa nestane, lebo ako som už povedala: politika nikdy Božím nástrojom vlády nebola a nie je. Tým je pravá, Božia Cirkev (nie katolícka!).

Si kresťan – KRISTOV? Tak máš byť znovuzrodený, plný Ducha Svätého a Jeho moci a hlásať príchod Božieho kráľovstva – koniec všetkých, ľudských vlád na zemi. Ak patríš do Božieho domu, nemáš sa miešať do záležitostí všedného dňa (rozumej politiky). Nemáš slúžiť záujmom tých, čo sužujú a zotročujú národ, z ktorého aj ty sám pochádzaš, a to zákonmi, ktoré ľudí a aj malé deti iba zotročujú a okrádajú aj o najmenšie práva. Obklopený takým oblakom svedkov, zhoď všetku príťaž a hriech, ktorý ťa v tvojej práci politika opantáva, a vytrvalo bež v závode, ktorý máš pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. Namiesto radosti, ktorá sa ti v politickej kariére núka, vezmi na seba kríž, pohrdni potupou a budeš sedieť po pravici Božieho trónu. Mysli na Ježiša, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby si neochaboval a neklesal na duchu. Dokáž, že si pravým Synom svojho Otca – Ježiša Krista. Nech každý, kto ťa uvidí a bude počuť, povie: Aký je jeho Nebeský Otec, taký je aj tento Syn!

Kto číta nech pochopí: cisár je nahý. Len ty rozhoduješ, a skutkami dokazuješ, či si synom cisára, alebo Kráľa.

Norimberský Kódex

11.07.2024

Sú prípady, kedy nám vláda či polícia hovorí, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Lenže čo v prípade, že autority krajiny porušia ZÁKONY, o ktorých VEDIA? Napríklad tento: NORIMBERSKÝ KÓDEX 1. DOBROVOĽNÝ SÚHLAS JE NEVYHNUTNÝ 2. VÝSLEDKY MUSIA BYŤ PRE VÄČŠIE DOBRO SPOLOČNOSTI 3. EXPERIMENTY NA ĽUDOCH BY MALI BYŤ ZALOŽENÉ NA PREDCHÁDZAJÚCICH EXPERIMENTÁCIÁCH [...]

Zatykače na Gatesa

10.07.2024

SKVELÁ SPRÁVA! Twitter X dnes zverejnil FANTASTICKÚ SPRÁVU – viď TU Hovorí sa v nej: Bill Gates je po celom svete obvinený z pandemického podvodu a vraždy z vakcín. India má proti nemu dva prípady vrážd očkovaním. V talianskom parlamente je obvinený z vyľudňovania a označovaný za zločinca. V USA je obvinený z hromadného zabitia z nedbanlivosti. Dôkazy tiež [...]

Od rozkošu še psi bešňa

29.06.2024

Ak sa dnes sčítaný a uvedomelý človek pozrie na vývoj proroctiev a porovná ju s degenerácipou a degradáciou vo vyhláseniach vodcov oných bludných konštalácií hviezd, ktorí sú samozvanou elitoum nechcenou a nevolenou, ale vnucujúcou sa všetkým, nemôže nevidieť, že čo sa deje je doslova zjavením porekadla našich starých mám: „od rozkošu še psi bešňa.“ [...]

Election 2024 Biden

Biden odstúpil z boja, aby porazil Trumpa. Chce zachrániť demokratov a Ameriku

21.07.2024 21:56

Demokratický prezident Joe Biden sa dnes rozhodol odstúpiť z boja o znovuzvolenie, ale čaká ho ešte posledný zápas.

Biden

Biden odstupuje z boja o Biely dom, podporil viceprezidentku Harrisovú

21.07.2024 20:02, aktualizované: 21:44

Myslím, že je v najlepšom záujme mojej strany a našej krajiny, aby som odstúpil, bolo mi cťou, uviedol prezident USA.

Dúhový Pride 2024 v Bratislave, LGBT pochod

Na Pride v Nemecku prišlo vyše milión ľudí. Je to významná demonštráciu za demokraciu, povedal tamojší minister

21.07.2024 18:37

Podujatie Lauterbach označil za "veľmi významnú demonštráciu za demokraciu, slobodu, za práva" kvír ľudí.

Zničená Stalinova busta

Stalin prišiel o hlavu: Rus pri Moskve rozmlátil pamätník diktátora, vrhol sa aj na Lenina

21.07.2024 18:24

Zábery zachytili páchateľa "v neadekvátnom stave", ako všetkou silou udrel kladivom do pomníka, a v pozadí sú počuť výkriky a hlasný smiech.

zuzliak

Veriaci by mali mať odvahu usvedčovať falošné systémy viery všade, kde tieto odporujú Bohu klamaním a zvádzaním ľudí.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 66
Celková čítanosť: 159746x
Priemerná čítanosť článkov: 2420x

Autor blogu

Kategórie